Vermontie

Vermontien asemakaava (osa), Leppävaara/ Espoo
Bergansin alueet (Eko-Vermo) n. 7 ha

Kohteeseen on suunniteltu kestävän kehityksen periaatteita tukeva kaavaratkaisu: rakennusten suuntaus, uusiutuvien energiamuotojen käytön mahdollistaminen, autojen pysäköinti keskitetty pysäköintitaloihin, joissa myös pyöräpysäköintiä (asuinalueet autottomia), viljelypalstoja pihoille ja pysäköintitalojen katolle, varastoissa ja pyöräkatoksissa viherkatot, hulevesien ekologinen käsittely, pihakatu, kevyen liikenteen suosiminen, sosiaalinen kestävyys.

Kaava hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2014 
Laajuus 70.000 asuinkem2 + 250 kem2 kahvilatilaa  + kerhotilaa 100 kem2.
Tilaaja: Bergans Kiinteistöt Oy
Vastaava suunnittelija: arkkitehti Anneli Lyytikkä , maisemasuunnitteluosuus Eeva Byman /  Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen.